Re integratiespecialist

Coaching Susan Spiekerman
Amersfoort

Re integratie, duurzame inzetbaarheid, bewust en met plezier bezig zijn met jouw loopbaan!

CSS staat voor Coaching Susan Spiekerman (1964), ik ben als Loopbaancoach en Re-integratiespecialist opgeleid en afgestudeerd en reeds vele jaren werkzaam binnen HRM. Bij de start van mijn werkzame leven ben ik al op zoek geweest naar ondersteuning op het gebied van (werk)ontwikkeling en persoonlijke groei.

In het bijzonder mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen met hun re-integratie is heel waardevol, voor beide partijen. Uiteindelijk hebben we allemaal het recht om op een plezierige, duurzame wijze ingezet te worden in de maatschappij. 

Mijn werkwijze is oplossingsgericht. De focus ligt op de toekomst en op het inzicht krijgen in hoeverre iemand in staat is veranderingen te realiseren. Oplossingen zijn vaak al aanwezig, deze moeten echter worden ontdekt en toepasbaar worden gemaakt.

Over Coaching Susan Spiekerman

Richt zich op de levenslange ontwikkeling van de mens

CSS coacht mensen in hun ontwikkelproces. Met als doel: persoonlijke groei en vertrouwen. Dat doen we door het stellen van doelen, maar ook door het wegnemen van weerstand en het bewust maken van eigen verantwoordelijkheid. We gaan uit van de kracht van de mens. We richten ons op wat wèl mogelijk is. Dit betekent in de praktijk: maatwerk! Wat zoekt u? Wat wilt u bereiken? Coaching Susan Spiekerman (CSS) wijst de weg en ondersteunt. Wij coachen alle leeftijdsgroepen, zowel individueel als via de werkgever, bij verlies van baan of verandering van koers, dan wel re-integratie. Een speciaal programma is opgezet voor 50-plussers. Ons uitgangspunt is dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om verborgen talenten te ontdekken, richting te bepalen en uitdagingen te creëren. Onze diensten richten zich zowel op werknemer als op werkgever, zoals:

Loopbaancoaching

Re-integratie

Outplacement

HRM


Coaching Susan Spiekerman

Susan Spiekerman

Het Avontuur 25
3823 DW Amersfoort

Re integratiespecialist