Enneagram KinderCoach

Met Jamila
Amersfoort

Samen Met Jamila werken aan persoonlijke ontwikkeling kan je leven verrijken, wanneer jij daar tijd voor maakt!

Samen Met Jamila werken aan persoonlijke ontwikkeling kan je leven verrijken, wanneer jij daar tijd voor maakt!
Aftastend, onderzoekend, ontdekkend en analyserend komen tot inzichten en bewustwording.
De begeleiding is altijd aangepast aan de fase waarin jij je bevindt en de vraag of behoefte die zich op dat moment aandient.
Confronterend, prikkelend en activerend vanuit een grote mate van betrokkenheid en inspiratie. 

Vanuit kracht kunnen de meeste mooie doelstellingen (in verbinding met anderen) behaald worden. Hierbij gaat het om:

– nemen van eigen verantwoordelijkheid;
– regie pakken en aangaan van lastige situaties;
– zoeken en vinden van een gezonde levensstijl;
– aanbrengen van balans tussen privé en werk;
– verbeteren van communicatie en samenwerking;
– integreren van het voelen, het denken en het handelen;
– ondernemen van energierijke activiteiten;
– ontwikkelen van nieuwe ideeën en visies;
– herkennen van blokkades en deze opheffen;
– ontdekken van innerlijke krachten (met hart en ziel ergens voor gaan).

Elke verandering vraagt in de eerste plaats om durven reflecteren, en de moed hebben om de verandering daadwerkelijk in te zetten.

Over Met Jamila

Vergeving….
Ik kom bij cliënten regelmatig tegen dat Verbittering omtrent ervaringen uit het verleden de oorzaak is van stagnatie in persoonlijke groei. Het boeiende is dat ik het niet alleen in de individuele coachsessies tegenkom, maar ook in de teamcoachings-sessies komt dit aan de oppervlak.
In het geval van de individu is de verbittering vaak gericht naar een persoon. In de teamsessies is de verbittering gericht naar “de organisatie” of “het management”. Hierbij is een collectieve energie de versterker voor de stagnatie. Er is in die teams dan ook weerstand. Naar van alles en nog wat…
Het woord “verbittering” heeft een negatieve lading. Het wordt niet snel naar elkaar uitgesproken als men het opmerkt in het gedrag/ de communicatie van iemand/een team.
Toch zou het heel erg helpen als dat wel gebeurt. Het is namelijk ongelofelijk verhelderend voor de verbitterde persoon/het team om dit (liefdevol) gespiegeld te krijgen. Juist omdat het voor de persoon/het team in kwestie niet zichtbaar is (het ligt op het niveau van het onbewuste), is het dienend als de omgeving dit zichtbaar maakt. Zodra het gezien, herkent en erkend wordt, kan de volgende stap gezet worden. Stap naar loskomen van de oude pijnlijke ervaring en van de belemmerende emoties die daaraan vastgekoppeld zijn. Vergeving naar onszelf en naar de ander(en) kan dan beginnen te groeien en plek te krijgen. Loskomen van wat je niet meer dient zorgt voor die ruimte en openheid naar het nieuwe.
In de coaching wordt het onzichtbare van Verbittering zichtbaar gemaakt en kunnen wij hier door middel van vergevings-oefeningen aandacht aan besteden en het behandelen. Zodat de verbittering ruimte maakt voor vergeving en de energie weer gaat stromen. Vergeving werkt helende en brengt voortgang in de ontwikkeling naar een positieve en gezonde levens/werkhouding.
Wat heb jij nog te vergeven? Aan jezelf of aan een ander? En hoe ga jij dat aanpakken?


Met Jamila

Jamila el Mansouri

De Fantasie 12
3823 WH Amersfoort

Enneagram KinderCoach