Leonoor Borstlap Psychosociale Therapie en Coaching

Leonoor Borstlap Psychosociale Therapie en Coaching
Amersfoort

In mijn praktijk bied ik individuele therapie, relatietherapie en coaching. De ervaringsgerichte psychosociale therapie is de leidraad in mijn werk, waarin eerlijkheid, openheid en verdieping de kern is in het werken aan duurzame veranderingen. Het

Je relatieprobleem onder ogen zien en kiezen voor herstel

Een relatie verloopt met vallen en opstaan. Als je samen weer opstaat en verder kan is er geen probleem. Soms lukt dat niet meer. Er zijn spanningen, irritaties, ruzie om schijnbaar niks en je hebt het idee dat je elkaar niet meer begrijpt. Daarnaast eist het dagelijkse leven alle aandacht van je op; je werk, gezin, sociale verplichtingen en voor aandacht is weinig tijd. Je dreigt langs elkaar heen te gaan leven. Als gesprekken leiden tot ruzie of juist zwijgzaamheid, dan voel je geen verbondenheid meer met elkaar. Dat is eenzaam en pijnlijk. Als je op zoek bent naar écht contact met elkaar, je gezamenlijke gesprekken weer wil laten stromen, dan is relatietherapie een goed idee.

Wat kan je bereiken in de gesprekken?

 • Meer inzicht in jezelf, je kwaliteiten en mogelijkheden  • Zicht hebben op jouw gedragspatronen in het hier en nu   • Een betere                              communicatie  • Een fijnere sfeer in je gezin  • Handvatten om je probleem aan te pakken   • Je eigen behoeften serieus kunnen nemen    
 • Samen beter opgewassen zijn tegen moeilijke situaties   • Meer verbondenheid met je partner   • Groter gevoel van eigenwaarde  • Onbesproken   onderwerpen liggen weer open op tafel  

Daadwerkelijk aan de slagIk werk ervaringsgericht, dat betekent dat jullie niet praten over het probleem maar het in het hier nu nu anders gaan doen!

Kijk gerust op mijn website. Daar vind je ook informatie over vergoedingen.

Over Leonoor Borstlap Psychosociale Therapie en Coaching

Mijn prakttijk voor therapie en coaching te starten is voortgekomen uit 25 jaar lang ervaring in de hulpverlening, de jeugdzorg en het hoger beroepsonderwijs. Ik heb gewerkt met mensen individueel, relaties en gezinnen; mensen met psychische problemen, mensen die kampten met de gevolgen van stress, relatieproblemen, mensen met verlieservaringen, huiselijk geweld, gezinsproblemen, opvoedingsproblemen, werkproblemen en nog veel meer.

Ik volgde de driejarige opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie aan het Kempler Instituut Nederland en werd geraakt door het ervaringsgerichte werken, omdat het een eerlijke, verdiepende manier van werken is. Tot op de dag van vandaag is dit de rode draad in mijn werk en persoonlijke leven.

Ik heb mij als ervaringsdeskundige gespecialiseerd in stress- en burnoutproblemen met een verdiepende opleiding. Ik combineer mijn persoonlijke deskundigheid met de kennis en inzichten vanuit deze opleiding, waar het gaat om het werkelijk doorbreken van de onderliggende patronen die tot overspannenheid of zelf burn-out hebben geleid. 

Daarnaast bied ik Brainspotting aan: brainspotting is een natuurlijke en effectieve methode om bewuste en onbewuste blokkades te verwerken en los te laten. Het kan helpen bij het verwerken van negatieve ervaringen en het aanpakken van symptomen die zich buiten het bereik van onze verstandelijke vermogens bevinden. Brainspotting werkt onmiddellijk in de diepere hersenstructuren en het lichaam. Zonder dat het nodig is de hele tijd over je problemen te praten of je ervaringen te analyseren.


Leonoor Borstlap Psychosociale Therapie en Coaching

Leonoor Borstlap

Amsterdamseweg 43a
3812 RP Amersfoort

Lid van beroepsvereniging

Leonoor Borstlap Psychosociale Therapie en Coaching