Even voorstellen: Jacqueline Lueb

Even voorstellen ... Jacqueline Lueb als ambassadrice van “BEWUST AMERSFOORT”

Bewust zijn en bewust leven zijn voor mij altijd  belangrijke facetten van het leven geweest . Niet alleen als Yogadocente, maar zeer zeker ook als moeder, vrouw en echtgenote. Bewust zijn wie je in wezen bent en je leven daarop afstemmen. Bewust en  aandachtig omgaan met medemens en met onze  kostbare planeet.

Tijdens onze jaren als familie in het buitenland (Amerika en Azië) heb ik ervaren dat over het algemeen in het Westen het individuele bewustzijn ver ontwikkeld is. Dit heeft reeds tot vele goede ontwikkelingen geleid, maar helaas heeft het ook verharding, afscheiding en egoïsme gebracht. Dat is erg jammer en leidt, mijns inziens, niet tot het vergroten van eenieders welbevinden. Iets waar iedereen, waar ook ter wereld, toch naar streeft.  De enorme groei van digitaal netwerken zou ons goed kunnen dienen om van het individuele bewustzijn te groeien naar gemeenschappelijk bewustzijn.

Jaqueline

Het initiatief van Gemma om op lokaal niveau een netwerk te ontwikkelen voor allen die op het “bewust zijns” vakgebied werkzaam zijn, draag ik dan ook een warm hart toe. Als ambassadrice van Bewust Amersfoort zal ik haar daarin ondersteunen door samen verder vorm te geven aan dit platform. Ik zal mensen informeren over het initiatief “Bewust Amersfoort” en hopelijk inspireren actief deel te gaan nemen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we ons met elkaar verbinden, in welke vorm dan ook, het uiteindelijk de kwaliteit van ieders vakgebied alleen maar kan doen vergroten.  Mensen die werkzaam zijn in het holistisch vakgebied weten en ervaren als geen ander hoe belangrijk communiceren, open staan en verbinden is in het leven. Door ons te verbinden via dit lokale netwerk  kunnen we als werkers in dat vakgebied iets unieks creëren.

De tijd is rijp om het individuele meer los te laten, lijnen uit te zetten voor verbinding en samen te werken.  Laten we onze krachten bundelen en ons actief inzetten om een levendig netwerk te bouwen rond bewustwording in Amersfoort.

Agenda

Onderaan deze nieuwsbrief hangt de agenda met alle activiteiten van de aanbieders uit dit netwerk. Scroll nog even verder en dan zie je alle activiteiten voor de komende maand(en) op een rijtje. Een aantrekkelijk en divers aanbod voor alle gading.

Thema belevenisdag najaar 2012

Ook dit jaar willen wij een belevenisdag gaan organiseren voor het komend najaar. Het idee is om iets rondom de doelgroep jongeren te doen en dit op een school in de vorm van een activiteitenmiddag/dag te presenteren in de vorm van een beurs, workshops, demonstratielessen en andere mogelijke activiteiten. Heb je ideeen en wil je meedoen met een passende eigen bijdrage? Neem contact op met Gemma van der Heijden.Ik zie uit naar jullie reactie.

Ambassadeurs

Vind jij Bewustamersfoort ook een mooi initiatief en wil je dit netwerk graag mede ontwikkelen als ambassadeur voor Bewustamersfoort? Meld je dan aan bij Gemma van der Heijden. Als tegenprestatie biedt Bewustamersfoort jou, kosteloos een plekje op de website van Bewustamersfoort.  

lentegroeten en veel bloei en groei toegewenst