Nieuws voor leden Bewust Amersfoort - Nieuwe coördinator!


Het afgelopen jaar heb ik als interim coördinator vanuit Haarlem geprobeerd om netwerk Bewust Amersfoort weer vitaler te krijgen. Dat is een beetje gelukt, maar het was natuurlijk steeds de bedoeling om een goede en enthousiaste nieuwe coördinator te vinden, die ook in Amersfoort woont.Met plezier kan ik je nu vertellen dat er een uitstekende nieuwe coördinator gevonden is: Sandra Barth! Zij is vol enthousiasme en ideeën om van Bewust Amersfoort een groot en actief netwerk te gaan maken. Hieronder zal zij zich aan je voorstellen en vertelt ze meer over haar plannen en visie.

Ik hoop van harte dat Bewust Amersfoort inderdaad haar functie als platform voor duurzaam, gezond en prettig (samen)leven mag gaan vervullen. En wens jou veel inspiratie, en ja ook klanten, via het netwerk!

Hartelijke groet, 

Tino van HeusdenBest Bewust Amersfoort lid,

​Sinds half juni ben ik de nieuwe coördinator Bewust Amersfoort. In deze nieuwsbrief stel ik mij graag aan je voor. Ik ben Sandra Barth, mede-eigenaar van de Seats2meet-locatie in Amersfoort-Noord, genaamd Peer! (van Peer-to-Peer: een netwerk van gelijkgestemden). In deze locatie stimuleren we het verbinden van mensen en het elkaar helpen met zakelijke vragen. We willen inspireren tot bewust, duurzaam en sociaal ondernemen. Ook begeleid ik MKB en ZZP’ers bij hun ondernemingsstrategie: is deze bewust, duurzaam en sociaal én indien van toepassing: is deze disruptief? (iets nieuws en nog kleins’ dat in korte tijd ‘iets bestaands, groots en logs’ mogelijk gaat verdringen).

Inspiratie voor bewust ondernemen
Ik leef vanuit een sterke verbondenheid met de natuur, de mensen om mij heen en mijn omgeving. Vanuit het gevoel dat alles met alles verbonden is, zie ik het als een noodzaak bewust te worden van de consequenties van onze acties voor anderen. Dit kun je in ‘het klein’ zien als hoe je omgaat met elkaar, maar ook op een groter plan: wat heeft jouw bedrijf voor effect op zijn omgeving. Bijvoorbeeld door je manier van produceren of omgaan met mensen en middelen. Daarom zal ik inspiratiebijeenkomsten organiseren voor leden van het netwerk Bewust Amersfoort, waarin zij meegenomen worden in het bewust ondernemen. Met interessante sprekers die vertellen hoe zij hun bewuste bedrijfsmodel hebben vormgegeven. Een mooie gelegenheid om van elkaar te leren.

Bewustwording in Amersfoort
Het is van belang dat er een bewustwording ontstaat, waardoor mensen meer in balans met hun omgeving gaan leven, in verbondenheid. Ik denk dat vanuit de professionals en ondernemers  die verbonden zijn bij het netwerk Bewust Amersfoort een grote kracht uit kan gaan om deze bewustwording te stimuleren. Dit proces wil ik graag faciliteren.

Ondernemerscafés en workshops
Ik ga starten met het organiseren van netwerkbijeenkomsten, de zgn. Ondernemerscafés. Deze zullen maandelijks plaatsvinden bij Peer!. Deze bijeenkomsten zijn open voor iedereen, ook voor niet-leden. Niet-leden betalen een bijdrage voor de koffie/thee. Daarnaast geven de leden regelmatig een workshop. Andere leden mogen hier met een speciale leden-korting aan deelnemen en niet-leden tegen het normale tarief.

Zichtbaarheid leden
Uiteraard ga ik de zichtbaarheid vergroten van het netwerk in de stad. Zo zal ik bij belangrijke Amersfoortse evenementen een stand regelen of andere vormen van zichtbaarheid, waar leden zich kunnen presenteren. Ook online werk ik aan het vergroten van de zichtbaarheid, door meer verkeer naar de website te genereren. Vanaf nu beheer ik de website en de social media. 

In de loop van de komende weken zal ik de agenda gaan opstellen en op de website zetten. In een volgende nieuwsbrief lees je hier meer over. Ik zie je graag bij een van de bijeenkomsten! 


​​