Nieuwsbrief Bewust Amersfoort

Hierbij weer een nieuwsbrief met veel interessante informatie. Naast waardevolle  tips om jezelf nog meer zichtbaar te maken, hebben we ook de volgende netwerkbijeenkomst gepland. Een goed moment om elkaar weer te zien, maar ook om samen vast te gaan stellen wat je als lid verwacht van Bewust Amersfoort als broedplaats op het gebied van inspiratie en kennisdelen.

Zet de datum 12 november alvast in de agenda. We hopen je dan weer te zien!

Hartelijke groet,
Sandra Barth

Coördinator Bewust AmersfoortIdentiteit Bewust Amersfoort

Op zaterdag 3 oktober jl. zijn de coördinatoren van de regio’s van Bewust Nederland bij elkaar geweest en hebben het gehad over de identiteit, de basis van waaruit wij onze activiteiten doen, ofwel de ‘why’. Dit heeft tot mooie inzichten geleid. Met deze inzichten, samen met de verzamelde tips over hoe we Amersfoort bewuster kunnen  maken, willen we graag met jou als lid op 10 november  verder  bouwen aan een jaarplan. Hieronder  tref je de uitnodiging hiervoor.

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Bewust Amersfoort 10 november 2015

Tijdens de feestelijke herstart op 17 september hebben we prachtige tips gekregen van de deelnemers. Deze tips zijn onder te verdelen in vier categorieën:

  • Inspireren bewust en duurzaam te leven en ondernemen
  • Delen en samenwerken is vermenigvuldigen
  • Zichtbaar zijn
  • Actie, resultaten en meerwaarde.

Graag gaan we tijdens onze volgende bijeenkomst op 10 november van 9.00 tot 11.00u bij Peer! met de leden in gesprek om deze tips te vertalen naar concrete doelen en te nemen stappen. We nodigen je van harte uit om samen met het kernteam dit plan voor Amersfoort op te stellen. Je kunt je aanmelden via de website.

Bloggen

Voor de leden die geen activiteiten organiseren voor in de agenda,  is er nu de mogelijkheid om zichtbaar te zijn via een blog. Als je dit interessant vindt,  is het de bedoeling  dat je een commitment aangaat om een aantal keer per jaar te bloggen. We inventariseren wie van de leden het  leuk vindt om te bloggen, dan stellen we een agenda op wie wanneer aan de beurt is. Leden die hiervoor interesse hebben  kunnen zich melden via info@bewustamersfoort.nl

Advertenties

Ook willen we inventariseren of er interesse is onder leden om gezamenlijk te adverteren. We maken dan een advertentie op en plaatsen die in de lokale krant. In deze advertentie komt een afbeelding van Bewust Amersfoort en de logo’s/foto’s van 4 leden,  met in het kort wat ze doen en link naar hun website. Door gezamenlijk adverteren zijn de kosten lager dan dat je dit individueel zou doen. Leden die hiervoor interesse hebben, kunnen zich melden via info@bewustamersfoort.nl

Agenda items plaatsen

De agenda op onze website kan weer aanvulling gebruiken. Dus heb je een workshop of activiteit zet dit dan in deze agenda. Ze worden elke twee weken onder de aandacht gebracht bij Amersfoortse geïnteresseerden. Jouw activiteit op de agenda vergroot je zichtbaarheid als lid en van het gehele netwerk.

Aanpassingen van de website Bewust Amersfoort:

Om de kwaliteit van de website te verbeteren zijn er enkele aanpassingen gedaan.

1. Aanmeldformulier voor ledenactiviteiten stopt
Het aanmeldformulier dat nu bijna standaard door een lid wordt toegevoegd bij een agendavermelding, blijkt in de praktijk nauwelijks gebruikt te worden om in te schrijven voor een activiteit. Per 1 oktober zal deze optie daarom niet meer mogelijk zijn voor leden. Dan al actieve formulieren blijven wel staan. 

 2. Prikbord stopt
De prikbordfunctie, zoals die nu wordt aangeboden via het dashboard van onze leden, blijkt niet of nauwelijks gebruikt te worden. Per 1 oktober zal de prikbordfunctie niet meer aangeboden worden en vervallen.

 3. Samenvatting rubriekvermelding toegevoegd
Bij elke rubriekvermelding van een lid is nu een extra veld toegevoegd voor een samenvatting van maximaal 250 tekens. Deze samenvatting wordt ook toegepast in de SEO optimalisatie van elke
ledenpagina. Belangrijk dus, dat hier mooie samenvattingen worden gemaakt, liefst met een paar belangrijke woorden erin waar bezoekers naar zouden kunnen zoeken.

We hebben tevens voor elke rubriek een nieuw webpagina toegevoegd op de website van jouw netwerk. Elke pagina zal een (korte) omschrijving van die rubriek gaan bevatten en een overzicht van alle aanbieders in die rubriek. De nieuwe samenvatting die u dus nu kunt invullen wordt hierbij getoond.

Als alles is ingevuld, dan ziet het er bijvoorbeeld zo uit: klik hier

We verwachten dat hierdoor de rubrieken en ook de leden zelf nu nog beter vindbaar worden via de zoekmachines. Een zoekopdracht als bijvoorbeeld 'Yoga Amersfoort', zal een stuk hogere score gaan geven voor de Yoga aanbieders van Bewust Amersfoort. Bovendien kun je nu eventueel reclame maken via Google (Adwords) of Facebook.