Laat je bewegen door de herfst...

Het moment om los te laten en mee te bewegen met de dynamiek van de herfst.

Afgelopen maand was voor mij vol met Open dagen, straat- en wijkfeesten,  presentaties, enz.. De ene cursus gaat wel door, de ander niet, de volgende op een ander tijdstip. Alles is in beweging: oude structuren voldoen niet meer. Nieuwe vormen moeten zich nog uitkristalliseren. Helaas ook het verlies van 2 dierbare vrouwen in mijn nabije omgeving die zijn overleden en waar ik afscheid van heb genomen. Letterlijk loslaten.

En nu voel ik  de behoefte om naar binnen te gaan. Thuis op een bankje in het zonnetje. Even niet naar buiten toe gericht. De stand van zaken opnemen. Stil staan bij... Gewoon even niets. Tijd om te zakken. Het is goed.

Hieronder de agenda en zoals beloofd: de nieuwe data voor Handel en Wandel en de volgende netwerkavond.

fijne herfst

Gemma