Laatste ontwikkelingen

De belevenismiddag 'durftevragen' is inmiddels geweest. Het was een bijzondere en intense middag, waar weer verschillende vervolgcontacten uit zijn voort gevloeid. Een vruchtbare bijeenkomst.  Voor meer zie ook de weblog op de homepage van de website van BewustAmersfoort.

Nieuw is dat de activiteitenagenda van de aanbieders van BewustAmersfoort nu ook sinds Maart te zien is in een groot overzicht met alle lokale netwerken op www.bewustnetwerk.nl onder het kopje 'workshops en cursussen'.Interessant voor aanbieders met landelijke activiteiten en het vergroot de zichtbaarheid van de lokale bewustnetwerken.