Awareness Through the Body

Awareness Matters
Soest

Awareness Through the Body biedt een uniek pakket sensorische, verstillende en dynamische oefeningen om het innerlijk waarnemingsvermogen te vergroten. Met als pijler: Aandacht - Ontspanning - Zelfkennis!

WAT IS AWARENESS THROUGH THE BODY (ATB)?

Awareness Through the Body biedt een uniek pakket sensorische, verstillende en dynamische oefeningen om het innerlijk waarnemingsvermogen te vergroten. Met als pijler:  Aandacht - Ontspanning - Zelfkennis!
We gebruiken zowel verstillende als dynamische oefeningen om de relatie tussen lichaam, geest en emoties te onderzoeken Met als doel ze beter te hanteren en integreren tot een harmonieus geheel.

Het is een intense, levendige en ook luchtige manier van werken!
De oefeningen/ activiteiten zijn creatief en vaak erg leuk om te doen. Geleidelijk aan vergroot je vermogen tot concentratie, focus, ontspanning en ontstaat er een gevoel van 'well-being'. Bewustwording is de rode draad die door alle ATB oefeningen heen loopt!

Professional?
Werk je met volwassenen of kinderen
De tweedaagse training ATB 1 is onderdeel van een opleiding. Een inspirerende ttaining voor mensen die met mensen werken!
Het programma biedt een schat aan informatie, zeker in combinatie met het gelijknamige boek.
Hoe kan je (zowel kinderen als volwassenen) handvatten bieden waardoor ze beter in het leven komen te staan. Een aanvulling voor Mindfulness trainers, lichaamsgericht therapeuten, psychomotorisch theapeuten,kinder-werkers, etc.... voor bepaalde beroepsverenigingen geldt het als een bijscholing.

Meer informatie over het door de grondleggers geschreven boek op de website van Awareness Through the Body!

Over Awareness Matters

Dol op reizen!
Reizen over de oceaan en het land.
Reizen die me ver weg brengen, maar ook bestemmingen héél dichtbij.
Reizen naar buiten, reizen naar binnen.

Onderweg is het essentieel dat je af en toe een pas op de plaats maakt!
Dat je 'stopt'. Als jij niet beweegt, kan innerlijke beweging beter opgemerkt worden. Mijn uitnodiging is altijd nieuwsgierig te zijn naar die innerlijke beweging. Naar de verbinding tussen de fysieke sensaties met je denken en voelen. Daar werkelijk bij stil staan, kan leiden tot andere keuzen in je leven.

Centraal in mijn benadering is het stilstaan! Of ik nu individueel met je werk of je in een groepstraining ontmoet: de bewustwording van en samenhang tussen lichamelijke, emotionele en mentale beweging loopt als rode draad door mijn werk. Altijd vanuit het perspectief deze te integreren tot een (meer) harmonieus geheel.
Het lichaam is de ingang. Het is onlosmakelijk verbonden met de psyche, verbonden met menselijk functioneren en disfunctioneren. De wijsheid van het lichaam geeft je het materiaal voor groei en bewustwording.

Aangesloten bij beroepsvereniging SBLP waardoor vergoeding vanuit alternatieve geneeswijzen tot de mogelijkheden behoord!


Awareness Matters

Karin van der Plas

De Akkeren
3762 AP Soest

Lid van beroepsvereniging

Awareness Through the Body