Het lelijke eendje


En zo leerde het Lelijke Jonge Eendje, nog voor hij een vleugeltje kon uitslaan, wat het wil zeggen: ‘onwelkom te zijn.’…. Misschien zou hij in de grote wijde wereld wel een vriendje vinden.”

Twee zinnen uit het bekende sprookje van Het Lelijke Jonge Eendje. Over een zoektocht tussen afscheid nemen en welkom zijn. Een archetypisch heldenreis.
Wat zou je van jezelf daarin herkennen? Kan een sprookje je nu nog inspireren? Ons in ieder geval wel, daarover gaat deze blog.

Waarom een sprookje voor deze inspiratiedag?

‘Verhalen zijn een medicijn. Ze hebben een eigen kracht, ze verlangen niet dat wij iets doen, zijn of voorwenden – we hoeven alleen maar te luisteren. Verhalen veroorzaken opwinding, bedroefdheid, vragen, verlangens en zinzichten. Sprookjes, mythen en legendes omvatten daarom aanwijzingen die ons tot leidraad dienen bij de gecompliceerdheid van het leven’. ( naar Pincola Estes uit De ontembare vrouw)

Door te luisteren naar een sprookje wordt het vormen van innerlijke beelden aangesproken. Die innerlijke beelden zijn altijd gerelateerd aan het eigen referentiekader. Anders gezegd, jouw eigen ervaring in het leven kleurt jouw beelden bij luisteren naar het sprookje. Dat maakt een sprookje tot een actueel en persoonlijk verhaal.

Ieder sprookje gaat over een aantal thema’s. Iedereen haalt eruit wat hem of haar het meest aanspreekt Het vormt zo een aanknopingspunt met een thema in je leven waar je op deze dag aandacht aan gaat besteden.
Wij kwamen in de voorbereiding bij het thema: het verlangen om gezien te worden.

Wat brengt mensen in beweging?

“Een van de meest fundamentele verlangen van een mens is om verlangd te worden”, opeens plopte deze uitspraak van een van de leraren van Noor op. Of dat waar is of niet, het is wel een belangrijk thema voor ieder van ons.

In het verhaal van Lelijke Jonge Eendje zien we dat hij afgewezen wordt omdat hij afwijkt van de groep  
waarin hij geboren is. Zijn verlangen om gezien en erkend te worden was zo groot dat hij de moed vat en zijn ouderlijk nest verlaat.

Hij gaat op zoek naar iets of iemand die hem zou erkennen, nee… liever nog, herkennen. In wie hij ten diepste is, dat bij aanvang van zijn tocht nog onbekend (onbewust) is.

Kort geleden liep Corrie op een drukke netwerkavond en zag in de verte een bekende in haar richting komen. Op de een of andere manier keken zij elkaar echt aan. Het leek of haar gezicht ineens veel helderder werd en dichterbij kwam. Corrie voelde de warmte in zichzelf. De warmte van “ik word herkend,…echt gezien” en als vanzelf ging zij lachen en lachte de ander terug. Een kort moment van herkenning dat dagen erna als een koestering nagloeide.

Waar draait het om bij dit thema?

Werkelijk gezien worden. We verlangen ernaar en zijn er vaak tegelijk ook bang voor. Huiverig voor ‘weer’ een ervaring van beoordeling of afwijzing.

Ons inziens heeft ‘je echt gezien voelen’ te maken met de ervaring dat je welkom wordt geheten zoals je bent. Met je schoonheid en je schaduw. Een daad van onbaatzuchtige liefde die er gewoon is.

Het Lelijke Jonge Eendje laat zien dat het heel legitiem is om op zoek te gaan.

We heten jou dan ook welkom op onze inspiratiedag. Om met mede reisgenoten een persoonlijke ontdekkingreis te maken aan de hand van jouw beelden uit het sprookje. Om een stap te zetten, maar ook om met elkaar te genieten, te ontspannen, te lachen en lekker te eten.

Meer informatie kun je vinden op:
De site van Corrie: Klankbehandeling.nl
De site van Noor: Brucka.nl

Met warme groet,
Corrie en Noor

Corrie Derks

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...