Lichaamsgerichte psychotherapie

Centrum Heartwork
Zeist

Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Zit je goed in je vel, dan zijn deze twee in balans. Soms vinden er echter lastige en ingrijpende situaties in je persoonlijke of professionele leven plaats. Die kunnen verstorend werken op je balans.

Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Zit je goed in je vel, dan zijn deze twee in balans. Soms vinden er echter lastige en ingrijpende situaties in je persoonlijke of professionele leven plaats. Die kunnen verstorend werken op je balans. Ons lichaam geeft veel waardevolle informatie over je welzijn. Dat gegeven vormt de basis van lichaamsgerichte psychotherapie. 

Disbalans kan een diversiteit aan klachten teweeg brengen zoals:

- Minder goed weten wat je nodig hebt. Het daarom steeds lastiger vinden jezelf te zijn

- Ervaren dat een standpunt innemen of je plek innemen regelmatig een grote stressfactor oplevert

- Steeds vaker een onaangenaam ‘onderbuikgevoel’ ervaren

- Er ontstaat een muur om je heen, waardoor je minder makkelijk je hart volgt

- Depressiviteit, terugkerende negatieve gedachten

- Stress, onrust, prikkelbaarheid, burn-out

- Moeite met contact maken

- Angst, minderwaardigheidsgevoelens

Deze vaak voorkomende klachten zijn goed te behandelen met lichaamsgerichte psychotherapie.

Over Centrum Heartwork

Het is mijn passie mensen te bewegen om bewust(er), vriendelijker en vrijer in het leven te staan. Daarbij begeleid ik hen om lichaam, hoofd en hart meer in balans te brengen. Ik doe dit onder andere door coaching en lichaamsgerichte psychotherapie. Verder geef ik mindfulness en compassie training in Zeist en voor organisaties.

Mijn naam Caroline betekent letterlijk vrij, dapper, sterk. Vrij zijn in het leven. Het is mijn diepste verlangen voor mijzelf en de mensen met wie ik werk. Hoe vaak houden we ons gevangen door onze (meestal onbewuste) gedachten, oordelen, overtuigingen, aannames, impulsen en reacties? Het vraagt kracht en lef om hierbij stil te staan, het soms niet te weten, uit je comfort zone te stappen en om nieuwe, onbekende wegen te verkennen. Elke dag word ik weer verrast door de moed waarmee mensen stilstaan en tijd en ruimte nemen om te werken aan datgene wat op dat moment de aandacht vraagt. In het werken met mensen ben ik op zoek naar authenticiteit. Zodoende raak ik dagelijks weer gefascineerd door iemands ware aard en ontwikkeling; de mens in zijn pure vorm.


Centrum Heartwork

Caroline van Lankveld

Prinses Maximalaan 17
3708 ZT Zeist

Lid van beroepsvereniging

Lichaamsgerichte psychotherapie